ஸ்ரீசுப்பிரமண்ய அஷ்டோத்திரம்

#ஸ்ரீசுப்பிரமண்ய #அஷ்டோத்திரம்.

{தமிழ் விளக்கத்துடன்}1. ஓம் ஸ்கந்தாய நம:


{மேகத்திலிருந்து மின்னல் வெளிபடுவது போல்} சிவ ஜோதியிலிருந்து ஆறு பொறிகளாக வெளிப்பட்டு பிறகு ஒன்று சேர்ந்து ஒரு வடிவம் கொண்டதால் “ஸ்கந்தன்” என்று பெயர் அந்த ஸ்கந்தனுக்கு நமஸ்காரம்.


2. ஓம் குஹாய நம: - பக்தர்களின் இரு தயமாகிய குகையில் ஆத்ம சொரூபமாக இருக்கும் குகனுக்கு வணக்கம்.


3. ஓம் ஷண்முகாய நம: {தாமரை போன்ற} ஆறுமுகங்களுடைய கடவுளுக்கு வணக்கம்.


4. ஓம் பாலநேத்ரஸுதாய நம: - சிவனின் கண்களிலிருந்து தீப்பிழம்பாக வந்ததால் சிவனின் பிள்ளை.


5. ஓம் பிரபவே நம: - அனைத்தையும் அடக்கி ஆள்பவர்.


6. ஓம் பிங்களாய நம: - பொன்னிறம் கலந்த சிவப்பு நிறம் கொண்டவர்.


7. ஓம் க்ருத்திகாஸூநவே நம: - கிருத்திகை தேவதைகள் {கார்த்திகை பெண்கள்} என்ற ஆறுபேர் அவரை எடுத்து பாலூட்டினார்கள். எனவே கிருத்திகை பெண்களின் புதல்வன்.


8. ஓம் சிகி வாஹநாய நம: - மயிலை வாகனமாக உடையவர்.


9. ஓம் த்விஷட்புஜாய நம: - பன்னிரண்டு {வலிமை பொருந்திய} தோள்களை உடையவர்.


10. ஓம் த்விஷண்ணேத்ராய நம: - பன்னிரண்டு விதமான தெய்வீக குணங்களைத் தமது பக்தர்களுக்கு அருளும் மகிமை பெற்ற பன்னிரண்டு கண்களை உடையவர்.


11. ஓம் சக்திதராய நம :- பராசக்தியின் ஞான சொரூபமாகிய வேல் என்ற ஆயுதத்தைக் கையில் ஏந்தியவர்.


12. ஓம் பிசிதாச-பிரபஞ்ஜனாய நம: - பிசாசு, நரமாமிசம் உண்ணும் அரக்கர்கள் போன்றவர்களின் பலத்தைத் தகர்த்து எறிந்து அழிப்பவர்.


13. ஓம் தாரகாஸூர-ஸம் ஹாராய நம: - தாரகன் என்ற அசுரனை அழித்தவர்.


14. ரக்ஷோபல விமர்த்தனாய நமஹ: - ராக்ஷஸ சேனையின் பலத்தை அழித்தவர்.


15. ஓம் மத்தாய நமஹ: - மதம் பிடித்தவர் போல் யுத்தம் செய்பவர்.


16. ஓம் ப்ரமத்தனாய நமஹ: - மிகவும் வெறி பிடித்தவர் போல் பயங்கரமாக யுத்தம் செய்து எதிரி சேனைகளை அழித்தவர்.{தன்னிடம் சரண் புகுந்தவர்களின் பக்தியில் சிறிதேனும் ஊக்க குறைவு ஏற்பட்டால் அவர்களை காப்பாற்றி கைத்தூக்கிவிடும் இயல்புடையவர்.


17. ஓம் உன்மத்தாய நமஹ: - தனது பராக்கிரமத்தில் மிகவும் தன்னம்பிக்கையுடன் போர் புரிபவர்.அல்லது {யோக நிஷ்டையில் யோகேஸ்வர்ராக இருப்பவர்.}


18. ஓம் ஸுர ஸைன்ய ஸுரக்ஷகாய நமஹ: - தேவர்களின் சேனையை நன்றாக காப்பாற்றியவர்.


19. ஓம் தேவசேனாபதயே நமஹ: - தேவசேனையின் {தெய்வானையின்} கணவர்.


20. ஓம் ப்ராஜ்ஞாய நமஹ: - ஆத்ம ஞானத்தின் வடிவமாக இருப்பவர்.